Renovering av pumpestasjoner


Pumpestasjoner er spesialområdet vårt. Vi har servicebiler spesielt utstyrt for avstenging og ombygging av stasjoner og har lang erfaring med dette. Vår løsning for ombygging fra dykkede til tørroppstilte pumper i avløpsstasjoner har mange fordeler:

  • - Prosjektering, utførelse og dokumentasjon fra en leverandør.
  • - Spesielt mønsterbeskyttet design, tar liten plass i overbygget.
  • - Pumperigg med ventiler og rør bygges ferdig i verkstedet og leveres komplett på byggeplass.
  • - Kort ombyggingstid, kun en dag driftsstans.
  • - Ingen rigging av pumpe og utstyr for å pumpe utenom stasjonen.
  • - Til tross for meget kompakt design er det god tilgjengelighet til alle servicepunkt.

Vi leverer og monterer veggvaskere, omrørere og nye bunnseksjoner med god hydraulisk funksjon, dette reduserer problemer med tilstopping i pumper betydelig. Flere tidligere problemstasjoner går nå helt uten manuell spyling og vedlikehold i pumpekum.