Betongarbeid og epoksybelegg


Ved behov utfører vi mindre betongarbeid som fundamenter, skråvegger i kummer, dekker osv. Betongsaging og boring. Innstøping av vanntette rørgjennomføringer.

Nytt i 2016 er epoksybelegging av kummer og dekker. Slike jobber kvalitetssikres alltid med fuktighetsmåling før belegning.