Bygging av konstruksjoner


Vi har tilgang til platebearbeidingsmaskiner og bygger tanker, røropplegg, rekkverk, sikkerhetsrister og andre konstruksjoner i stål og aluminium. Sveisere med alle nødvendige sertifikater.

Pumpestasjoner har ofte liten takhøyde for tradisjonelt løfteutstyr til pumpene. Vi bygger og monterer egenkonstruert traverskran med spesielt lav byggehøyde tilpasset pumpe stasjoner. Kontroll og sertifisering utføres av underleverandør med grunnlag i dokumentasjon levert av oss.