Vedlikehold av pumper


Fra godt utstyrte servicebiler utfører vi vedlikehold eller utskifting av pumper i alle typer prosessanlegg. Feilsøking, reparasjoner og heloverhalinger. Vi bruker det siste nye innen laseroppretting og påtar oss oppretting av alle typer horisontale og vertikale maskiner.