Om oss


Bygger og vedlikeholder kommunale og industrielle prosessanlegg, vann og avløpsanlegg og pumpestasjoner. Vi er flerfaglige og påtar oss totalansvar for oppdraget. Vi overlater ikke problemet til andre.

Seniorpersonell hos oss har arbeidet med vedlikehold siden 1971. Spesialisering på pumpestasjoner og VA-anlegg siden 2000.

Hvorfor velge oss:

  • - Utfører både prosjektering, pumpetekniske beregninger og bygging/vedlikehold.
  • - Pumpestasjoner er spesialområdet vårt. Vi har servicebiler spesielt utstyrt for avstenging og ombygging av pumpestasjoner.
  • - Kvalitetsløsninger, kort ombyggingstid, minimalt utslipp av spillvann under ombygging.

Internkontroll og kvalitetssikring

Pumpeteknikk OH Edland AS ønsker å bli oppfattet som en seriøs og konkurransedyktig samarbeidspartner. Alle ansatte deltar aktivt for å nå målene våre:

  • - Ha et aktivt forhold til helse, miljø og sikkerhetsarbeid
  • - Følge gjeldende lover og forskrifter
  • - Prioritere HMS og kvalitetsmål på lik linje med produksjon, service og økonomi

Systemet for internkontroll er tilpasset vår virksomhet og tilfredsstiller krav i forskrift. Kvalitetssikringssystemet bygger på ISO 9001.

Sveisekontroll

Oppføling av sveisesertifikater og prosedyrer foretas av sveiseingeniør med IWE-godkjenning. All sveising som skal dokumenteres utføres av sveisere med sveisesertifikat i henhold til NS-EN 9606-1:2008. Sveiseprosedyrer etter NS-EN 15614-1.