Kontakt oss


Addresse
Pumpeteknikk OH Edland AS

VAREMOTTAK OG LAGER:
Tjeltaveien 224
4054 Tjelta

Alle vareleveranser skal skje til varemottak.

Postadresse (ingen varemottak):
Peder Krohns Vei 36
4352 Kleppe

Odd Helge Edland

Tlf: 94 86 30 60
post@ohedland.no