Velkommen til Pumpeteknikk OH Edland

Renovering av pumpestasjoner.

Vedlikehold av
pumper

Fra godt utstyrte servicebiler utfører vi vedlikehold eller utskifting av pumper i alle typer prosessanlegg.


Bygging av konstruksjoner

Filtertanker til vannbehandlingsanlegg, prefabrikkerte røropplegg, rekkverk, sikkerhetsrister i syrefast og aluminium.


Renovering av pumpestasjoner

Vi har spesialisert oss på å bygge om pumpestasjoner fra dykkede pumper til tørroppstilte.


Betongarbeid og epoksybelegg

Betongarbeid som fundamenter, skråvegger i kummer osv. Nytt i 2016 er epoksybelegging av kummer og dekker.


Automatikk og evakueringsanlegg

Vi leverer alle typer ventiler, aktuatorer, følere og automatikk. Vi bygger spesialløsninger på oppdrag.


Glassfiber-
reparasjoner

Hull eller skader i pumpekum? Nye veggjennomføringer? Vi utfører alle typer glassfiberreparasjoner i pumpestasjoner.